Salget er godt i gang!

Boligpartner er godt i gang med det aller første salgstrinnet i Sørumsvingen, bestående av totalt 16 nye og topp moderne boliger. 6 av disse er allerede solgt.

De 16 boligene fordeler seg på 4 tomannsboliger i kjede (137 – 139 kvm), 4 rekkehus (112 – 115 kvm), 2 fireroms leiligheter (75 kvm), 2 treroms (59 kvm), 2 toroms (48 kvm) og 2 ettroms (50 kvm).

Allerede våren 2019 startet arbeidet med å etablere ny infrastruktur for det splitter nye nabolaget, hvor det skal bygges ny rundkjøring og ny gang- og sykkelvei inn til Sørumsand sentrum. Det bygges også planundergang for å sikre en trygg og god skolevei. Planlagt byggestart for boligene er 4. kvartal 2019.

Klikk her for å lese mer om de ulike boligene i første salgstrinn på BoligPartners egne nettsider.

Sørumsvingen